A kombinált áruszállítás jövője

A kombinált áruszállítás

Multimodális áruszállítás és a kombinált áruszállítás között van-e különbség? Nincs! Manapság egyre gyakrabban találkozunk a multimodális forgalom fogalmával és a hozzá kapcsolódó lebonyolítások és okmányok fajtáival. Éppen ezért célszerű tisztázni a fogalmat. Tulajdonképpen a multimodális forgalom más elnevezésel is jelölhető. Ilyen például a kombinált áruszállítás. A sajátos tevékenység definiálása meglehetősen egyszerű. A multimodális vagy kombinált fuvarozás alatt az árunak különböző fajta fuvareszközökkel való továbbítását kell érteni. Más szavakkal a kombinált árufuvarozás részben tengeri hajóval, részben belvízi fuvareszközökkel részben közúti járművel, részben vasúton vagy repülőgépen valósul meg.

A fuvaroztató (árutulajdonos) szempontjából lényeges, hogy kombinált vagy multimodális szerződés esetén a megbízó egy partnerrel áll szemben, és az egész lebonyolítási útszakaszra egy fuvarokmány kerül kibocsátásra a fuvarszervező által.

A kombinált áruszállítás célja

A különböző közlekedési alágazatok olyan együttműködésének megvalósítása, amely a szállítási láncok kialakításakor az egyes közlekedési alágazatok előnyeinek egyesítését teszi lehetővé, a hátrányok egyidejű kiküszöbölésével.

A kombinált szállítási rendszerek két fő csoportja különböztethető meg. A konténeres áruszállítás esetében két vagy több közlekedési alágazat együttműködésével bonyolítják le a feladó és a címzett közötti konténerforgalmat. A tágabb értelemben vett huckepack (jelentése: háton hordozás) áruszállítás esetében az egyik közlekedési alágazat szállítójárművein (eszközein) továbbítják a másik közlekedési alágazat szállítójárműveit.

A kombinált áruszállítás fejlesztése az Európai Unión belül, így hazánkban is az Európa Tanács és az Európa Parlament által megfogalmazott irányelveknek felel meg. Az irányelvek kimondják, hogy előnyben kell részesíteni a környezetbarát közlekedési alágazatokat. Különösen nagy súlyt kell fektetni a kombinált szállítás fejlesztésére, és a közlekedési (intermodális) kapcsolódási helyek, csomópontok (terminálok, átrakóhelyek) korszerű kialakítására.

Az európai kombinált szállítás teljesítményei, akárcsak az intermodális szállítási teljesítmények mindenütt a világon, várhatóan a következő évtizedekben is folyamatosan növekedni fognak.

Mi várható a ezen a területen?

Az előrejelzések szerint az ún. “nem kísért” kombinált áruszállítási módok fejlődése lesz a meghatározó. Ez az eddigi tapasztalatok alapján egyértelműnek látszik, hiszen a kísért technológiák korábban is a kombinált szállítási módok kényszermegoldásai közé tartoztak.
Mindez tehát előrevetíti azt, hogy a konténerek és cserefelépítmények szállítása mellett az európai kombinált forgalom legfontosabb feladata a nem daruzható közúti félpótkocsik nem kísért szállítása lesz.

Kérjen ajánlatot