BIREG regisztráció és a Fuvarozók

BIREG regisztráció – információ fuvarozók részére.

Ezúton szeretnénk a figyelmüket felhívni arra, hogy a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet (továbbiakban:kormányrendelet) az Innovációs és Technológiai Minisztérium módosította, mely MINDEN fuvarozóra vonatkozóan 2021. január 1-jei kezdő hatállyal előzetes elektronikus engedély regisztációs kötelezettséget ír elő. Az elektronikus engedélyezési regisztráció a minisztérum által működtetett, BIREG regisztráció elnevezésű rendszerben tehető meg.

Fontos, hogy a BIREG regisztrációs kötelezettség elmulasztását 2021. február 1-jétől bírsággal szankcionálják, melynek összeg 800.000 forint!!!

Néhány gondolatban összefoglaltuk – az Önök munkájának megkönnyítése érdekében – az új jogszabályváltozásból eredő fuvarozókat érintő kötelezettségeket.

Kinek kell regisztrálnia a BIREG regisztráció felületen ?

MINDEN fuvarozónak, aki Magyarország területén díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépjárművel,  vagy saját számlás  nemzetközi közúti árutovábbítást 7,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végez, valamint Magyarország területén kabotázs fuvarozást végez.

Milyen kötelezettségeinek vannak a fuvarozónak 2021. január 1-jétől a BIREG rendszerben?

A Magyarország területén végzett szállítás megkezdése, illetve az országba történő belépés előtt a BIREG rendszerben rögzítenie kell a vállakozásának az adatait (cégnév; székhely); a tevékenységi vagy közösségi engedély adatait, továbbá annak a személynek a felhasználó adatait, aki a BIREG rendszerben rögzíteni fogja az egyes magyarországi szállítási tevékenységek adatait. Ez az előzetes egyszeri előregisztráció. Az előregisztráció teljesítését, a regisztrált adatok valódiságát a hatóság ellenőrzi!

Továbbá rögízteni kell minden egyes magyarországi árutovábbítás adatait, úgymint fel és lerakó ország adatait, valamint az ehhez szükséges dokumentumokat

A BIREG regisztráció rendszer a fuvarregisztáció megtörténétéről egy generált visszaigazolást küld a felhasználó részére, melyet a fuvarozó köteles bemutatni mind a felrakó, mind pedig a lerakó hely címzettjeinek.

A fel és lerakóhelyek címzettjeit a közlekedési hatóság 2021. február 1-jétől 300.000 forint mulasztási szankcionálja, amennyiben elmulasztják a generált visszaigazolás ellenőrzését.

Ki rögzíthet a BIREG regisztráció felületén?

A tehergépjármű üzembentartója, a gépjármű vezetője; a fuvarszervező, az adminisztrátor, az a személy, aki az előzetes előregisztráció során a rendszerben felhasználónak  rögzítnek.

Hiányzó fuvarregisztárció esetén milyen jogkövetkezményekkel kell a fuvarosnak számolnia?

Ha a fuvarregisztrációt a fuvarozó – az általa felhatalmazott felhasználó – nem végezte el, akkor a felrakóhely köteles a hatóságnak azt bejelenteni, továbbá jogában áll a felrakónak áru felrakását megtagadni.

Továbbá a közlekedési hatóság a regisztráció elmaradása miatt a fuvarozót 2021. február 1-jétől 800.000 forint mulasztási bírsággal sújtja.

Kérjük Önöket, hogy az egyes fuvarfeladatok elvégézése során a fordítsanak külön figyelmet a fenti jogszabályban leírtak maradéktalan betartására! Továbbá kísérjék figyelemmel a BIREG regisztráció felületének aktív „start” üzemben való indításáról szóló híreket!

Kérjen ajánlatot